Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.degoedesint.nl en/of www.degoedesintnijkerk.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft zijn eigendom van De Goede Sint.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, zonder voorafgaande hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door De Goede Sint.
www.degoedesint.nl     www.degoedesintnijkerk.nl
© Copyright 2020